Gạt mưa có xương dành cho kính lái

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
63 610
610 mm / 24"
63 750
750 mm / 29,5"
85 1050 Bus
1050 mm / 41,3" (Bus)
Gạt mưa có xương
  click to load video

Gạt mưa không xương

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
AT 800
800 mm / 31,5"
Gạt mưa không xương 1
  click to load video
Gạt mưa không xương 2
  click to load video
Gạt mưa không xương 3
  click to load video
Gạt mưa không xương có lỗ Champion / Trico / Bosch / Toyota / Honda
  click to load video
Lưỡi gạt mưa cao su Honda kiểu cũ
  click to load video
Gạt mưa không xương Bosch xuất xứ từ Trung Quốc
  click to load video
Valeo (not OEM)
  click to load video

Dyna

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
ATDY 700
700 mm / 27,5"
Dyna 1
  click to load video
Dyna 2
  click to load video

Valeo SWF

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
AV 900
710 mm / 28"
Gạt mưa không xương Valeo/Spoiler 1
  click to load video

Hybrid

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
Hybrid 750 T
750 mm / 29,5"
Hybrid
  click to load video

Gạt mưa có xương kính sau xe

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
63 610
610 mm / 24"
Gạt mưa có xương kính sau xe
  click to load video

Gạt mưa không xương

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
AT 800
800 mm / 31,5"
Gạt mưa không xương kính sau xe
  click to load video

Gạt mưa kính sau xe cho các dòng xe châu Á

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
AS 42
420 mm / 16.5"
Gạt mưa kính sau xe cho các dòng xe châu Á
  click to load video

Gạt mưa kính sau xe

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
63 610
610 mm / 24"
Gạt mưa kính sau xe
  click to load video