ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
63 610
610 mm / 24"
63 750
750 mm / 29,5"
85 1050 Bus
1050 mm / 41,3" (Bus)
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
AT 800
800 mm / 31,5"
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง type 1
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง type 1
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง type 1
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง Champion / Trico / Bosch / Toyota / Honda
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง for Honda
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง Typ China
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
Valeo (not OEM)
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

Dyna

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
ATDY 700
700 mm / 27,5"
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง Dyna ของแท้
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง Dyna ของเทียม
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

Valeo/SWF

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
AV 900
710 mm / 28"
Valeo SWF - Visioflex No. 1
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝน แบบไฮบริด

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
Hybrid 750 T
750 mm / 29,5"
ที่ปัดน้ำฝน แบบไฮบริด
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
63 610
610 mm / 24"
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบตรง

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
AT 800
800 mm / 31,5"
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบตรง
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง รถเอเชีย

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
AS 42
420 mm / 16.5"
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง รถเอเชีย
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบอื่น ๆ

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
63 610
610 mm / 24"
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบอื่น ๆ
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ